Torstensen/Ellingsenslektssider
Fornavn:  Etternavn: 
[Avansert søk]  [Etternavn]

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 14,613  
Antall menn 7,615 (52.11%)  
Antall kvinner 6,992 (47.85%)  
Antall ukjent kjønn 6 (0.04%)  
Antall nålevende 2,914  
Antall familier 4,878  
Antall unike etternavn 2,916  
Antall Bilder 1,830  
Antall Dokumenter 20  
Antall Gravsteiner 0  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 413  
Gjennomsnittlig levetid1 59 år, 299 dager  
Tidligste fødselsdato (Karl 747  

 Lengstlevende1   Alder 
Laurits Kornelius Kolbeinsen Sætre 105 år  
Johan Johannessen Digernes 104 år  
Andreas Pedersen Aarsæther 103 år  
Elling Pedersson Kjellby 100 år  
Ingrid Gulbrandsdatter Graven 100 år  
Olivia Matilde Georgsdatter Munch 100 år  
Marte Olsdatter Rekkedal 100 år  
Ingebrigt Jonsen Haugen 100 år  
Ola Sjurson Store-Sleire 99 år 232 dager  
Lars Nilsen Myklebust 99 år  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.