Torstensen/Ellingsenslektssider
Fornavn:  Etternavn: 
[Avansert søk]  [Etternavn]

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 9,193  
Antall menn 4,858 (52.84%)  
Antall kvinner 4,330 (47.1%)  
Antall ukjent kjønn 5 (0.05%)  
Antall nålevende 1,678  
Antall familier 3,168  
Antall unike etternavn 1,816  
Antall Bilder 48  
Antall Dokumenter 0  
Antall Gravsteiner 0  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 198  
Gjennomsnittlig levetid1 55 år, 21 dager  
Tidligste fødselsdato (Marianne Norre 9.8  

 Lengstlevende1   Alder 
Elling Pedersson Kjellby 100 år  
Ingrid Gulbrandsdatter Graven 100 år  
Olivia Matilde Georgsdatter Munch 100 år  
Ola Sjurson Store-Sleire 99 år 232 dager  
Gudbrand Torkildsen 98 år 132 dager  
Mathias J Vatsvik 98 år  
J Hodnebrog 98 år  
Karen Ringstad Karlsen 97 år 287 dager  
Margit Marie Westervik 97 år 253 dager  
Gudrun Sigrid Torstensen 97 år 147 dager  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.